Locatie:
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel